Hướng Dẫn Làm Quest 1st (Q level 20) trong Lineage 2 - Orc

Tác giả akatsuki, Th.02 15, 2023, 11:45 CHIỀU

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

akatsuki

Orc !!!
FIGHTER (F)ORC RAIDER:
-->DESTROYER

MONK:
-->TYRANT

ORC RAIDER:
-Quay trở lại Elmore gặp Prefect Karukia ở Orc Village ,nhận đc Goblin Dwelling Map (1).
2. Săn Goblin Grave Robbers ở ngoài làng .Lấy Green Blood cho đến khỏang 25-29 cái sẽ xuất hiện 1 con Karuka Ratman Leader, giết nó đi để lấy được móng vuốt (Claw) . Và nhiệm vụ của bạn phải lấy được 10 cái móng vuốt (Claw) như thế. Vậy phải làm đi làm lại 10 lần quá trình giết Goblin Grave Robbers --> giết Karuka Ratman Leader.
3. Đủ 10 cái móng vuốt (Claw) rồi đem về cho Karukia, cô ta sẽ đưa cho 2 Betrayer Reports.Bạn phải tìm 2 Orc Betrayers có tên trong list và lấy 2 Heads of Betrayers.Dưới đây là địa điểm xuất hiện của chúng:
*Bumbum (Khu vực giữa Gludin và Orc Barrack,-86k 108k)
*Chewba (Khu vực quanh Ruin Agony tới Fellmere Lake,-43k 130k)
*Chichi (Khu vực phía Nam của Floran Village,5k 170k)
*Heitafu (Khu vực bên trái của Orc Barrack,-100k 113k)
*Minsku (Phía Nam của Wasteland chỗ bờ biển,-11k 210k)
*Picubo (Khu vực Ruin Despair,-14k 68k)
*Sue (Khu vực Giran Harbor,36k 176k)
*Umbar (Khu vực phía trên (có thể xung quanh) Gludio Castle,-15k 78k)
*Wanuk (Khu vực Forgotten Temple,-55k 168k)
*Zakan ( Khu vực Tây Nam dưới Abandoned Camp,-50k 153k)
-Mang Heads tới Prefect Kasman (Gludin).
-Khi lv 20 gặp High Prefect Osborn (Gludin) để trở thành Orc Raider

MONK
-Gặp Gantaki Zu Urutu (phía ngoài nhà bán vũ khí ở Orc Village).Nhận Pomegranate.
-Gặp Khavatari Rosheek (Khu vực Frozen Waterfall,12k -142k) để đưa Pomegranate. Nhận đc Leather Pouch 1 và yêu cầu bạn đi lấy 5 Kasha Bear Claws. Nhớ là chỉ dùng tay không hoặc Dual Fist.
-Săn Kasha Bear cho đến khi lấy đủ 5 cái và trở lại Rosheek.Rồi săn Kasha Blade Spiders lấy 5 Kasha Blade Spider Talons và trởi lại Rosheek.Tiếp tục đánh Scarlet Salamanders lấy 5 Scarlet Salamanders Scale và trở lại Rosheek. Nhận đc Fiery Spirit Scroll và Letter.
-Gặp Gantaki Zu Urutu.Trao đổi mấy mòn trên và bạn nhận được Gantaki's Letter of Recommondation.
-Sau đó đến Gludin gặp Prefect Kasman (ở góc Đông Nam (SouthEast) của ngôi làng . Nhận Fig.
-Rồi gặp Khavatari Toruku (Theo con đg phía Bắc từ Gludin.Anh ta ở gần ngã ba Orc Barrack/Ruin Agony).Nhận đc Leather Purse.
-Săn mỗi 3 con và lấy mỗi con 3 món:Vuku Orc Fighter (Tusk),Ratman Warrior (Fang),Langk Lizardman Warrior (Tooth),Felim Lizardman (Tooth).
-Lấy đủ những món trên rồi gặp lại Toruku.Nhận đc Iron Will Scroll và Letter.
-Gặp Prefect Kasman (Gludin).Anh ta sẽ trao đổi Scroll và Letter cho Khavatari Totem.
-Khi lv 20 gặp High Prefect Osborn (Gludin) để trở thành Paagrio Monk

MAGE(MYSTIC) (M)ORC SHAMAN
-->OVERLORD
(hoặc) -->WARCRYER

ORC SHAMAN:
-Gặp Tataru Zu Hestui (Orc Village).Nhận Fire Charm.
-Tiếp theo là đánh chén những con Mobs (quái vật) sau:
*Săn Kasha Bear (Pelt), chỗ thác nước (Waterfall)
*Kasha Blade Spider (Husk), cũng ở chỗ thác nước nhưng ở phía bên kia cầu , chỗ sau mấy con kasha bears
*Scarlet Salamander (Fiery Egg), phía bên trong Cave of Trials
-Gặp lại Tataru, nhận đc Hestui Mask.
-Đi gặp Hestui Totem Spirit (hồn ma gấu),ngay phía Nam của Ruin Agony (hoặc quanh đó) để trao đổi Egg cho Totem Spirit Claw.
-Gặp lại Tataru và nhận Letter of Recommendation.
-Gặp Seer Umos (Đông Nam Gludin). Săn Grizzly Bear (cứ đi thẳng băng qua con đường dẫn đến orc barracks sẽ thấy) để lấy 3 Grizzly Bloods, xong rồi về đưa cho Umos, bạn sẽ có Blood Cauldron.
-Đi gặp Duda-Mara Totem Spirit (con nhện),phía Bắc của Gludin,qua phía Đông của con đg (-86k 136k).Trao đổi Blood Cauldron cho Spirit Nest.
-Bắt Durka Parasite từ Poison Spiders và Arachnid Trackers.Có một đứa sẽ bỏ trốn là Durka Spirit, bắt nó!
-Gặp Duda-Mara Totem Spirit lần nữa và trao đổi Bound Durka Spirit cho Totem Spirit Blood.
-Gặp Seer Umos và nhận đc Mask of Medium.Khi lv 20 gặp High Prefect Osburn (Gludin) để trở thành Orc Shaman.