Hướng Dẫn Làm Quest 1st (Q level 20) trong Lineage 2 - Dark Elf

Tác giả akatsuki, Th.02 15, 2023, 11:44 CHIỀU

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

akatsuki

Dark Elf !!!
FIGHTER (F)PALUS KNIGHT:
-->SHILLIEN KNIGHT
(hoặc) -->BLADEDANCER

ASSASSIN:
-->ABYSS WALKER
(hoặc) -->PHANTOM RANGER

PALUS KNIGHT:

-Gặp Master Virgil tại toà nhà Dark Eleven ở Gludio (Phía bên tay trái của cổng ra hướng tây (E)) .Nhận dc Palus Talisman.
-Hướng lên khu vực phía trên của Gludio để săn Lycanthrope cho tới khi lấy dc 13 cái Lycanthrope Skull.Về gặp lại Virgil để nhận lá thư.
-Gặp Abyssal Celebrant Kalinta , mụ ta ở toà nhà phía Tây Bắc (NW) của Gludin. mụ ta đưa cho Morte Talisman rồi kêu bạn đi săn để lấy Predator's Carapace từ Poison Spider và 5 Trimden Silks từ Arachnid Trackers (Cả 2 con này tìm tại phía Nam con đg dẫn ra bờ biển của Gludin).Sau đó về gặp lại Kalinta để nhận Coffin of Eternal Rest.
-Trờ về gặp Virgil (Gludio),anh ta đưa cho Gaze of Abyss.
-Cũng tại nơi đó, gặp Grand Master Tobias (Gludio) khi lv 20 để trở thành Palus Knight.

ASSASSIN:

-Gặp Triskell (Phía bên phải ngoài toà nhà Dark Elf ở Gludio).Nhận lá thư.Đưa lá thư tới Arkenia ở Altar of Rites phía Nam của School Dark Arts (Mở bản đồ nhìn thấy rõ)
-Cô ta đưa 1 lá thư khác tới Guard Leikan (Ở cổng phía Bắc của Gludin).Leikan kêu bạn đi săn Moonstone Beasts để lấy 10 Teeth of MB (bọn này nằm ở khu vực bên tay phải của Altar of Rites).Quay về nói với Leikan khhi kiếm đủ.
-Leikan lại kêu bạn đi săn Orc Calpico để lấy Potion.Đám Orc này nằm phía tây bắc (NW) của School Dark Arts ngay góc nhọn trên MAP.Đám Orc này đứng cùng bầy đàn vì vậy hãy cẩn thận hoặc nên rủ party đi chung nhưng bạn phải là người kill nó.
-Đưa Potion lấy đc từ Orc Calpico tới Arkenia.Nhận đc lá thư.
-Đưa lá thư trở về Triskell và nhận đc Lion Heart.
-Gặp Grand Master Tobias (Toà nhà Dark Elf ở Gludio) khi lv 20 để trở thành Assassin

MAGE(MYSTIC) (M)DARK WIZARD:
-->PHANTOM SUMMONER
(hoặc) -->SPELLHOWLER

SHILLIEN ORACLE:
-->SHILLIEN ELDER

DARK WIZARD:

-Nói với Varika tại Altar of Rites.Cô ta yêu bạn phải lấy dc 4 Quest Item là Seed of anger,despair,horror,lunacy.Cô ta đã đưa cho bạn Seed of Despair rồi,chỉ việc đi kiếm 3 cái còn lại.
-Nói chuyện với Arekenia, ngay gần Vanrika để lấy Hub Scent.
-Anger: Đi tới thác nước kế bên Swampland nói với Chakeren.Rồi đi săn bọn Marsh Zombie (ngay trong Swampland) để lấy lại 3 món item mà Chakeren cần.
-Horror: Tới School of Dark Arts nói với Annika ngay tại cái cây truớc lối vào phía Nam.Rồi vào trong School để săn bọn Skeleton trong đó ngay tại lối vào ở dưới để lấy 2 Knee Bones of Undead.Trở lại Annika.
-Lunacy: Săn Skeleton Scouts (tập trung ở phía bên phải của Ruin) ở Ruin of Agony để lấy Heart of Lunacy. Còn một chỗ nữa có con này, đó là ở Gludio, đi thẳng con đường ở cửa phía tây (W), thấy ngã rẽ thì rẽ tay trái, bọn chúng ở đây cũng nhiều lắm. Quay về đưa Arkenia khi có đủ 3 hearts of lunacy từ con Skeleton Scouts này.
-Nói chuyện với Varika khi có đủ 4 Seed yêu cầu.
-Khi đã LV20 đi tới Grand Master Xenos (toà nhà Dark Elf ở Gludio) để trở thành Dark Wizard

SHILLIEN ORACLE:

-Gặp Master Sidra (toà nhà Dark Elf ở Gludio).Yêu cầu bạn tìm 2 quyển sách cổ là Garmiel và Andariel.
-Gặp Magister Talbot (ở toà nhà góc Tây Bắc (NW) Gludin) để hỏi về Garmiel's Book.Săn Dark Succubus gần khu vực phía Nam của School of Dark Arts để lấy 5 Scroll of Bloody Runes.Rồi mang tới Talbot để nhận Garmiel's Book.
-Gặp Priest Adonius (Gludin) để hỏi về Andariel's Book.Săn Skeleton - Zombies trong Ruin of Despair để lấy 10 Ashen Bones.Mang về Adonius để nhận Andariel's Book.
-Trở về Sidra (Gludio) để lấy Orb of Abyss.Khi lv 20 đi gặp Grand Master Tobias (Gludio) để trở thành Shillien Oracle