Hướng Dẫn Làm Quest 1st (Q level 20) trong Lineage 2 - Human

Tác giả akatsuki, Th.02 15, 2023, 11:41 CHIỀU

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

akatsuki

Human
FIGHTER (F) HUMAN KNIGHT:

--> PALADIN
(hoặc) --> DARK AVENGER

WARRIOR:

--> GLADIATOR
(hoặc) --> WARLORD

ROGUE:
--> TREASURE HUNTER
(hoặc) --> HAWKEYE

HUMAN KNIGHT:
1/Nói chuyện với Sir Karrel Vasper (phía ngoài toà nhà luyện tập của human/elf) ở Gludin. bạn sẽ nhận được Knight Quest. Yêu cầu tìm 3 Coin of Lords
2/Nói chuyện với Highpriest Levian ở nhà thờ. Bà yêu cầu bạn kiếm 20 totems, lấy được nó bằng cách giết Langk Lizardmen.
3/Đến cổng phía tây (west) ở Gludin để nói chuyện với Captain Bezique. Ông yêu cầu bạn tìm 20 cái chân nhện độc. Giết Poison Spiders để có được nó
Lưu ý : Nên nhận quest (Sub Quest ) ở 2 người này cùng lúc và sau đó đi săn. Vì cả 2 con Langk Lizardmen và Poison Spiders đều ở phía nam (S) Gludin (Vùng phía tây (W) con đường)
Tìm được những thứ yêu cầu rồi thì về đưa cho 2 người này và bạn nhận được 2 Coin of Lords.
4/Tiếp theo, nhận sub quest từ Captain Bathia ở cổng phía Bắc (N) Gludio. Bạn phải tìm 10 bugbear necklaces. Giết Bugbear Raiders ở phía Đông Bắc
(NorthEast) (Phía đông (E) đường mòn).
Tìm được rồi thì về đưa cho Captain Bathia để nhận cái Coin of Lord cuối cùng.
5/Về nói chuyện lại với Sir Karrel Vasper để nhận sword of ritual
6/Cầm lấy thanh kiếm đó và đến nói chuyện với Grandmaster Ramos để lột xác

WARRIOR:
-Nói chuyện với Master Auron ở toà nhà phía N Gludin. hắn đưa cho bạn bức thư (Ainus's Letter)
-Đưa bức thư đó đến Trader Simplon ở cửa hàng bán vũ khí của Gludio. Hắn sẽ đưa cho bạn Warrior Guild Mark.
-Tiến đến Ruins of Sorrow (Grim Ruins trên bản đồ) ở cổng W của Gludio.
cứ đi thẳng trên con đường đến ngã rẽ thì rẽ vào đường phía N. Giết Hunt Tracker Skeletons (lvl 17 ) và Tracker Skeleton Leaders (lvl 18) ở phía đông bắc (NorthEast) đống từng đổ nát. Tìm đủ 10 Rusted Bronze Swords thì hãy về.
-Về đưa cho Trader Simplon, hắn sẽ đưa cho bạn Rusted Bronze Sword và Simpion's Letter.
-Về đưa cho Master Ainus bức thư. hắn sẽ chế lại thanh kiếm để bạn có thể dùng được.
-Giết Poison spiders (lvl 18) và Bind Poison Spiders (lvl 19) ở phía đông nam (SouthEast) Gludio, dọc con đường đầy nhện ,tha hồ mà giết. Nhưng phải sử dụng cái thanh kiếm ghẻ Rusted Bronze Sword để giết nhện (mang nhiều soulshots vào để đánh đỡ yếu). Khi nào kiếm đủ 20 cái chân nhện độc (Poison Spider's Legs) thì hãy về .
-Đưa mấy cái chân nhện đó cho Master Ainus. Hắn sẽ đưa bạn Medallion Of Warrior.
-Sau đó nói chuyện với Grandmaster Ramos để lột xác

ROGUE:
-Nói chuyện với Captain Bezique ở cổng phía Tây (W) của Gludin Village. Để nhận Bezique's Letter
-Đưa bức thư đó cho Neti, Đứng ở toà nhà phía tây nam (SouthWest) của nửa Bắc(N) Gludin. nhận 2 thứ Neti's Dagger and Neti's Bow. Chỉ dùng 2 cái vũ khí ghẻ này trong suốt quấ trình làm Quest.
-Tiến đến Ruins of Sorrow (Grim Ruins trên bản đồ). Giết Spartoi , thu lượm cho đủ 10 Spartoi's Bones. Bọn chúng ở phía tây bắc (NE) đống tường đổ nát.
-Đưa mấy bộ xương đó cho Neti và nhận lấy Horseshoe Of Light.
-Đưa mấy cái móng ngựa đó cho Captain Bezique và nhận lấy Wanted Bill.
-Giết Cat's Eye Bandits (lvl 15) để tìm cho đủ 4 thứ 4 stolen items; Stolen Necklace, Stolen Tomes, Stolen Jewelry, Stolen Ring. Bọn chúng đầy phía nam dọc con đường từ Gludin đến Gludio. Đi một mình thì cẩn thận nhé, Khó lắm đoá.
- Kiếm đủ rồi thì về nói chuyện với Captain Bezique và nhận Bezique's Recommendation
- Sau đó nói chuyện với Grandmaster Ramos ở toà nhà phía Bắc Gluidin và lột xác.

MAGE(MYSTIC) (M) WIZZARD:

--> SOCCERER
(hoặc) --> NECROMENCER
(hoặc) --> WARLOCK

CLERIC:

--> BISHOP
(hoặc) --> PROPHET

WIZZARD:
-Nói chuyện với Parina để nhận quest lột xác Human Wizzard. Phải tìm đủ 4 biểu tưởng gồm : Tokens of water, fire, wind, earth
-Token of Fire : nói với Fire Salamander gần Ruin of Despair, phía nam (S) Gludio. Giết Pinrul spinder ở phía bắc (N) Ruins để lấy key of Flame . quay trở lại nói chuyện với Fire Salamander để lấy Tokens ò Fire
-Token of Wind : Tìm Sylph. Mụ ta ở phía Tây bắc (North west) lối vào wastelands, phía xa những ngon núi Tây nam (SouthWest). Sau đó nói chuyện với Lizardman of wasteland ở phía Nam (S) wasteland. Quay trở lại nói chuyện với Sylph để nhận hàng.
-Token of Walter: Nói chuyện với Walter Undine, gần Permel lake. đi xa hơn một chút về phía bắc Abandoned Camp. Giết Walter Seer và đem về 2 Sparkle Pebbles. Quay lại nói chuyện với Undine để nhận hàng.
-Torken of Earth: Đến phía Bắc (N) của Ruins of Agony tìm Earth Snake, giết Red bear để lấy Red Soil. Quay trở lại đưa cho Earth Snake để nhận hàng.
-Quay trở lại nói chuyện với Parina để lấy Bead of Four Seasons
-Khi nào đủ 20 lvl thì mới gặp Priestess Lavian (Ở Gludin) để lột đồ.. à quên , lột xác.

CLERIC:
-Nói chuyện với Priest Zigaunt để lấy Letter of Order.
-Nói chuyện với Trader Simplon ở Gluido.
-Nói với Guard Praga và Pristess Vivyan về 2 quyển sách
-Giết Ruin Zombines phía ngoài Ruins of Sorrow/Agony để lấy pendant.
-Quay lại Praga để lấy sách
-Quay lại nói chuyện với Priest Zigaunt
-Tìm Lionel trên Talking Island,hắn ở gần lối ra Eleven Ruins
-Mang sách về đưa Grand Magister Gallint.
-Quay trở lại nói chuyện với Lionel và nhận Convenant
-Quay trở lại nói chuyện với Priest Zigaunt ở Gludin để lột xác (phải đủ 20 lvl mới lột xác được đoá)