Quản lý tin chung:

Forum - Just Installed!

Main Menu

Lineage2 Viet Hoa - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
6
Tổng số bài viết đã đóng góp:
9
Tổng số chủ đề đã được tạo:
8
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
1
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
22 - Th.08 02, 2023, 12:04 SÁNG
Tổng đăng nhập trong ngày:
4
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0,02
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
0,04
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0,03
Tổng số các nhóm diễn đàn:
8
Thành viên mới nhất:
minhtai82
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,02
Thống kê giới tính:
Không có: 4
Nữ: 1
Nam: 1

10 thành viên tích cực nhất

akatsuki
6
admin
1
l2c4group
1
minhtai82
1

Thành viên khai phá chủ đề

akatsuki
6
admin
1
l2c4group
1

Thời gian trực tuyến nhiều nhất

admin
7h 54m
akatsuki
29m
l2vh
11m
l2c4group
9m
minhtai82
2m
MasD
0m

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Thời gian đăng nhập nhiều nhất
* 2023 10 11 6 22
Tháng M.Hai 2023 0 0 0 19
Tháng M.Một 2023 0 0 0 14
Tháng Mười 2023 0 1 1 9
Tháng Chín 2023 0 0 0 10
Tháng Tám 2023 0 0 0 22
Tháng Bảy 2023 0 0 0 9
Tháng Sáu 2023 0 0 0 13
Tháng Năm 2023 0 0 0 13
2023-05-01 0 0 0 4
2023-05-02 0 0 0 8
2023-05-03 0 0 0 2
2023-05-04 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 2
2023-05-06 0 0 0 4
2023-05-07 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 3
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 0 0 2
2023-05-12 0 0 0 4
2023-05-13 0 0 0 4
2023-05-14 0 0 0 2
2023-05-15 0 0 0 3
2023-05-16 0 0 0 4
2023-05-17 0 0 0 3
2023-05-18 0 0 0 5
2023-05-19 0 0 0 3
2023-05-20 0 0 0 7
2023-05-21 0 0 0 4
2023-05-22 0 0 0 4
2023-05-23 0 0 0 10
2023-05-24 0 0 0 2
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 13
2023-05-27 0 0 0 2
2023-05-28 0 0 0 2
2023-05-29 0 0 0 5
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 4
Tháng Tư 2023 0 0 0 12
Tháng Ba 2023 0 0 1 9
Tháng Hai 2023 10 10 4 22